۲۰ درصـد تخفـیف ویـژه برای ثبـت سفارش آنلایـن

فرش ماشینی
شستشوی عادی ( با آب و پودر تاید )متری ۶/۰۰۰ تومان
اعلاشویی درجه ۱بازدید کارشناسان قبل از شستشو و تعیین قیمت
لک برداریبازدید کارشناسان قبل از شستشو و تعیین قیمت
خشکشویی فرش در منزلمتری ۷/۰۰۰ تومان
سرویس ایاب و ذهاب برای تهران و حومه۲۰/۰۰۰ تومان
فرش دستباف
شستشوی عادی ( با آب و پودر تاید )متری ۹/۰۰۰ تومان
اعلاشویی درجه ۱بازدید کارشناسان قبل از شستشو و تعیین قیمت
لک برداریبازدید کارشناسان قبل از شستشو و تعیین قیمت
خشکشویی فرش در منزلمتری ۱۰/۰۰۰ تومان
سرویس ایاب و ذهاب۲۰/۰۰۰ تومان
خدمات ترمیم فرش
کاور ریشه فرشبازدید با کارشناسان بسته به نوع فرش و تعیین قیمت
ریشه دوزی برای فرش ها به ویژه دستبافبازدید کارشناسان و تعیین قیمت
لک برداریبازدید کارشناسان قبل از شستشو و تعیین قیمت
رفوگری فرش های پاره شده ( فرشهایی که نیاز به رفو دارند.)بازدید از فرش آسیب دیده و تعیین قیمت
سرویس ایاب و ذهاب۲۰/۰۰۰ تومان
خشکشویی مبلمان
 یکدست هفت نفره بدون تشک دوبل۱۵۲/۰۰۰ تومان
تشک اضافههر تشک ۴/۰۰۰ تومان
مبل اضافههر مبل ۱۱/۰۰۰ تومان
صندلی اضافههر صندلی ۷/۰۰۰ تومان
تشک خوشخواب
شستشوی تشک خوشخواب یک نفره۲۰/۰۰۰ تومان
شستشوی تشک خوشخواب دو نفره۳۰/۰۰۰ تومان
هزینه سرویس
۷۴/۰۰۰ تومان
شستشوی پتو
شستشوی پتو یک نفره۱۰/۰۰۰ تومان
شستسوی پتو دو نفره۱۵/۰۰۰ تومان
هزینه ایاب و ذهاب
۲۰/۰۰۰ تومان
شستشوی موکت
شستشوی موکت جدا شده از فرش۳/۰۰۰ تومان
خشکشویی موکت های چسبیده در منزل۲/۰۰۰ تومان
هزینه ایاب و ذهاب
۲۰/۰۰۰ تومان