مطالب توسط قالیشویی افرا

حتما به قالیشویی بسپارید از خدمات چرم دوزی برای فرش دستباف استفاده کند.

چرم دوزی فرش دستباف مراحل و ابزار خاص خود را می طلبد. ابزار لازم مخصوص این کار همانطور که قابل حدس می باشد سوزن، نخ مخصوص چرم دوزی چرم طبیعی یا مصنوعی است.