فیلم شستشوی فرش در قالیشویی افرا

قالیشویی افرا با آوردن آخرین فناوری شستشوی فرش در کارخانه خود با دستگاه های مکانیزه خود تاکنون توانسته بهترین شستشو و خدمات را به مردم ارائه دهد. در این جا فیلم های شستشوی فرش در کارخانه را میتوانید ببینید که کاملا مکانیزه و راحت فرش ها شستو میشوند و در مرحله آخر شستشو شده و تحویل مشتری داده میشود.